Hørselshemmede barns rettigheter i barnehagen

Hørselshemmede barns rettigheter i barnehagen

Foreldre- og oppvekstutvalget har laget en informasjonsfilm om rettighetene §2-6 og §5-7 i opplæringsloven som hørselshemmede barn har i barnehagen. Målet er å øke kunnskap og spre informasjon som forhåpentligvis bidrar til at hørselshemmede barn i større grad får den opplæringen de har krav på. Slik kan også intensjonene om tidlig innsats i større grad bli til reell handling.