Hva sier loven?

I Norge har vi lover som understøtter at lydmiljøet i barnehager skal være godt. To viktige lover er Plan og bygningsloven og Lov om arbeidsmiljø som skal sikre at både barn og ansatte kan oppholde seg i et godt lydmiljø.

Skriv ut