Hva sier loven?

I Norge har vi lover som understøtter at lydmiljøet i barnehager skal være godt. To viktige lover er Plan og bygningsloven og Lov om arbeidsmiljø som skal sikre at både barn og ansatte kan oppholde seg i et godt lydmiljø.

Norsk Standard 8175:2012 (NS8175, Lydforhold i bygninger) har fastsatt grenseverdier for blant annet bakgrunnsstøy og etterklangstid i ulike bygninger i Norge.

Etterklangstid er den tiden det tar for lydtrykknivået å avta 60 dB etter at lydkilden er stoppet.

For å finne den riktige grenseverdien for henholdsvis bakgrunnsstøy og etterklangstid i ulike rom må bruksområdet kartlegges. NS 8175 inneholder fire lydklasser (A, B, C og D) der de ulike klassene har forskjellige grenseverdier for ulike bruksområder. Barnehager er i samme kategori som skolefritidsordninger og førsteklasserom.

Les mer om arbeid og helse på arbeidstilsynet.no

Samarbeid mellom helse- og utdanningssektoren om barn med habiliteringsbehov

En veileder skal bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer får mulighet til å delta aktivt i samfunnet. Les mer

Foto: © Mimsy Møller / Samfoto

Skriv ut