Årsaker til hørselstap

Det finnes mange årsaker til hørselstap. Hørselstap kan være medfødt, ervervet i tidlig alder, eller senere i livet. Det mest vanlige er å tenke at hørselstap hører med til alderdommen, men mange opplever å få nedsatt hørsel tidligere i livet.

En rekke tilstander kan knyttes opp mot nedsatt hørsel. Noen av de vanligste årsakene til medfødt nedsatt hørsel eller døvhet omfatter:

 • Infeksjon hos mor under svangerskapet (bl.a. røde hunder og toxoplasmose)
 • Problemer knyttet til perioden rundt fødselen (for lite oksygen til barnet under fødselen, unormalt mye gulsott hos den nyfødte eller blodforgiftning hos barnet)
 • Lav fødselsvekt
 • Behandling av barnet eller den gravide mor med enkelte medikamenter
 • Misdannelser i øret
 • Enkelte arvelige sykdommer

Noen årsaker til ervervet nedsatt hørsel hos barn kan være:

 • Gjentatte episoder med ørebetennelse og væske i mellomrøret
 • Enkelte infeksjoner, bl.a. hjernehinnebetennelse, meslinger og kusma
 • Traumer/fysiske skader rettet mot øret eller visse deler av hjernen
 • Å utsettes for høy lyd
  – Høy impulsstøy, f.eks: høye smell
  – Langvarig høy lyd/støy

Støyskader er et økende problem hos større barn og ungdommer. En av forklaringene på dette kan være den økte bruken av musikk på ørene. Dette gjelder ikke bare at lyden som sendes inn i ørene er for høy, men også at hørselsorganet utsettes for langvarig belastning.

Du kan lese mer om hørselstap og andre hørselsutfordringer på Kunnskapsbanken til NAV

Skriv ut