Årsaker til hørselstap

Det finnes mange årsaker til hørselstap. Hørselstap kan være medfødt, ervervet i tidlig alder, eller senere i livet. Det mest vanlige er å tenke at hørselstap hører med til alderdommen, men mange opplever å få nedsatt hørsel tidligere i livet.

Skriv ut