Barn og hørsel

For at barn skal kunne utvikle talespråk er de avhengig av å kunne høre hva som blir sagt. Ved å oppfatte omgivelseslyder lærer barnet å orientere seg og det skaper forventninger og erfaringer som er nødvendig for utvikling og for å kunne føle seg trygg.

Skriv ut