Hvordan fungerer øret?

Øret består av det ytre øret, mellomøret og det indre øret. Øret er et avansert organ som fungerer som et mottaksapparat der lydbølger fanges opp og bearbeides. Lydbølgene omgjøres til elektriske signaler og sendes via hørselsnerven videre inn til hjernen som tolker signalene til det vi kjenner som lyd.

Skriv ut