Foreldre- og barnutvalget

De fleste som blir foreldre til et hørselshemmet barn, har liten eller ingen kjennskap til det å høre dårlig. Derfor er det naturlig at man får ulike reaksjoner i starten. Når de første reaksjonene har lagt seg, er ofte informasjonsbehovet stort.

Mange opplever at det er mye ny informasjon å sette seg inn i og at det kan være vanskelige ting man må ta stilling til.

På foreldre- og barn-sidene på hlf.no er det samlet relevant informasjon om det å være foreldre til hørselshemmede barn.

Skriv ut