Foreldre- og barnutvalget

De fleste som blir foreldre til et hørselshemmet barn, har liten eller ingen kjennskap til det å høre dårlig. Derfor er det naturlig at man får ulike reaksjoner i starten. Når de første reaksjonene har lagt seg, er ofte informasjonsbehovet stort.

Skriv ut