HLF

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er verdens største hørselsorganisasjon med 65 000 medlemmer. HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere, tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière.

HLF er samtidig Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser.

HLF skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen: Sammen blir vi hørt!

Rundt 18 % av Norges voksne befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Gruppen hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Det er en million nordmenn med hørselsutfordringer.

HLF har derfor en viktig rolle som interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière.

  • HLF har egne utvalg for medlemsgruppene
  • HLF har fylkeslag i alle fylker og rundt 200 lokallag fordelt over hele landet
  • HLF har cirka 600 likepersoner. En likeperson er en du kan snakke med om din hørselshemming

Les mer om hva vi jobber med.

hlf.no

Skriv ut