HLF

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon med rundt 67 000 medlemmer. HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere, tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière.

Skriv ut