Intervju med Kari Standal i HLF Eiker

1. Hvorfor besøke barnehager?

Det startet jo med at dere i HLF kontaktet HLF Eiker med spørsmål om vi ville delta i prosjektet «God lyd i barnehagen», fordi det var registrert at vi hadde en LydiaX. Jeg tok den oppgaven med meg til en av kommunens barnehager. Med til historien hører at jeg etter gjentatte mislykkede forsøk på å få gjort lydnivåopptak på vår Lydia oppdager at det var en LydiaU, som jo ikke kan gjøre opptak – bare fungere som «trafikklys» for lydnivået. Heldigvis gjorde jeg disse forsøkene hjemme, før prosjektstart. HLF Eiker anskaffet så en LydiaX og vi var igang!

Prosjektet var en så interessant og meningsfull aktivitet at da prosjektet i HLF var fullført videreførte vi med å tilby lydnivåmåling og å komme med informasjon om «God lyd i barnehagen» til alle barnehagene i Øvre Eiker.

Barnehager er en arbeidsplass hvor de ansatte i stor grad kan være utsatt for hørselsskader, og for barna er det viktig med gode lydmiljøer for språklig og sosial utvikling. Å bidra til å bedre lydmiljøet i en barnehage er viktig forebyggende arbeid!

2. Hvordan går du frem for å få kontakt?

Jeg startet aller først med å kontakte virksomhetsleder for kommunens barnehager og fikk komme til et fellesmøte for styrerne, der informerte jeg om HLF´s satsing på «God lyd i barnehagen» og at HLF Eiker ønsker å komme ut til barnehagene med tilbud om lydnivåmåling og informasjon/samarbeid om tilrettelegging for å bedre lydmiljø når det er nødvendig.

Deretter sendte jeg ut e-post til alle barnehagene med tilbud om lydnivåmåling til de som ønsket det. Når jeg får positiv tilbakemelding med ønske om lydnivåmåling avtales tidspunkt for start.

Målet vårt er å ha vært ute i alle barnehagene med tema «God lyd i barnehage»! Fortsatt har jeg noen barnehager igjen, og noen barnehager har jeg vært i flere ganger og gjort lydnivåmåling på flere avdelinger.

Når det er ledig LydiaX sender jeg ny henvendelse med tilbud til barnehagene. Med den vi har fått fra dere nå, har vi 3 LydiaX.

Vi har nå holdt på i barnehagene et par år, og fra høsten vil HLF Eiker også tilby kommunens SFOer besøk med tema «God lyd i SFO» og lydnivåmåling for de som ønsker det.

3. Hva gjør du når du er i barnehagen?

Først har jeg ofte et møte med barnehagens styrer. Når det er en avdeling de ønsker å gjøre lydnivåmåling møter jeg avdelingspersonalet, og får kontakt med én som skal være hovedansvarlig for målingen. Vi finner det beste stedet å plassere LydiaX og passer på at den plasseres rett i forhold til barnas høyde. Jeg informerer om betydningen av å føre logg og gir dem kopi av en logg som eksempel.

LydiaX står på måling i to uker, alltid med start mandag morgen. Når målingen er gjort laster jeg resultatet inn i programmet SoundReport og får ut fine oversikter på lydnivåene som er målt i perioden. Personalet fører logg, med beskrivelse av hvor mange barn som har vært i rommet og hva slags aktivitet som har vært i løpet av dagen.

Etter lydnivåmåling avtaler jeg å komme tilbake til barnehagen for å presentere resultatet. Da møter jeg hele personalet, om det er mulig. Også styrer inviteres med. Er det høye lydnivåmålinger, og personalet gir uttrykk for at de opplever slitsomt mye lyd igjennom dagen, ser vi på om det er noe som kan gjøres for å bedre situasjonen.

Vi prater om fysisk tilrettelegging, om organisering av barnehagedagen og om aktiviteter en kan gjøre for å bevisstgjøre barna (og de voksne) om hørselen og lydnivå. Jeg tipser om HLFs «godlydibarnehagen.no», de får plansjer med informasjon og de får et Skriketroll

4. Hvilke tips vil du gi til andre som ønsker å jobbe opp mot barnehager?

Fortvil, men gi ikke opp, om måling ikke gir resultat pga vansker med LydiaX og overføring til programmet. Det kan hende LydiaX får litt hard medfart under sitt opphold i barnehagen, slik at det ikke er mulig å hente ut måledata og det kan ta litt tid å bli fortrolig med fremgangsmåter for dataoverføringen.

I starten kontaktet jeg Nina Unn Øieren i HLF flere ganger og fikk alltid hjelp til å komme videre. Jeg kontaktet også et annet lokallag som gjorde lydnivåmålinger i barnehager.

Det er nødvendig å øve hjemme på prosessen med måling og overføring til programmet i PCen. Følg veilederen som HLF har utarbeidet for programmet SoundReport. Det er god informasjon om dette hos «godlydibarnehagen.no»

LydiaX er utformet som et trafikklys, som lyser grønt, gult og rødt etter innstilt desibelnivå. Jeg programmerer LydiaX til ikke å gi lyssignal under lydnivåmåling, det mener jeg gir det mest realistiske resultatet. Å la Lydia lyse med sine trafikklys er fint å bruke når en, sammen med barna, skal ha fokus på lydnivået, f.eks. å ha temauke om hørsel og lydnivå på avdelingen. HLF Eiker låner ut LydiaU til slike temauker.

LydiaX gjør opptak av lydnivåmåling i to uker. Ved å starte målingen på mandag morgen får en to hele uker, med ei helg imellom.

At det føres logg i perioden er av stor betydning når en skal se på resultatet av målingen. Ikke all høy lyd er negativ lyd, det kan være organisert aktivitet som fødselsdagsfeiring, sang og annen positiv høylydt aktivitet.

Jeg kan også nevne at vi, parallelt med aktiviteten i barnehagene har tilbudt hørselstesting til alle ansatte i kommunens barnehager. På denne måten setter vi fokus på betydningen av godt lydmiljø på flere arenaer. Hittil har vi testet mer enn hundre barnehageansatte.

På bildet: Sofie og Tallak i Møllefossen Barnehage

Tips til god lyd i barnehagen

  • Skap bevissthet rundt støy og lyd
  • Del opp i mindre barnegrupper
  • Sett filt eller knotter under møblene
  • Bruk flere myke overflater
  • Velg lydløse leker

Les og få flere tips og råd på godlydibarnehagen.no