Hvem er Skriketrollet?

Skriketrollet er et lite troll som er var på lyder. Dette trollet kan du bruke som et pedagogisk hjelpemiddel når du skal sette fokus på lydnivået i barnehagen. Når det er stille er det grønt, men når det blir bråk skifter det farge til rødt. Vi har mange fortellinger som er fine å lese i samlingsstunder.

Hvordan bruke skriketrollet?

  • Barna kan være med å avgjøre hva som er gode lyder og hva som er dårlige/vonde lyder.
  • Dagens barn kan være den som sier ifra/viser frem skriketrollet når det blir for mye lyd.
  • Viktig å huske å snu skriketrollet når det er ett bra lydnivå igjen.
  • Presentere skriketrollet i samlingen.
  • Skriketrollet er vår venn som skal hjelpe oss med å høre etter når det er for mange høye lyder.
  • Om det er i forbindelse med en spesiell aktivitet det bruker å bli mye bråk i – kan skriketrollet være med på denne aktiviteten fast og hjelpe til. Det vil kanskje være forebyggende.

Last ned: plakat av skriketrollet

Skriv ut