Bygning og rom

Å tilrettelegge et rom eller en bygning for å få et godt lydmiljø krever kunnskap om hvordan lyden oppfører seg i ulike rom og medier. Å vite hvordan man går frem er ikke enkelt hvis man ikke vet hvor man skal begynne. Ofte kan enkle og rimelige grep gjør mye, mens andre ganger kreves større ombygginger. Under finner du forslag til både enkle og mer omfattende tiltak som kan gjøres for å få et bedre lydmiljø inne.

Skriv ut