Lydmåleren Lydia

Barnehager er på mange måter en øredøvende arbeidsplass. Målt i desibel bråker skrikende barn verre enn både motorsager og helikoptre.

Undersøkelser viser at

 • hvert sjette barn har øresus som følge av støy
 • hver fjerde barnehageansatt opplever en hørselsskade som følge av støy

Visste du at

 • Støy er en vanlig årsaksfaktor ved nedsatt hørsel, øresus, stress og muskelspenninger
 • Lydmåleren Lydia kan hjelpe deg med å kontrollere støyen i barnehage eller SFO, og bidra til å gi barna høyere bevissthet om støy

Lydmåleren Lydia er en lydindikator som enkelt kan henges på veggen i barnehagen/SFO/klasserom. Ved hjelp av ulike farger viser Lydia hvor høyt lydnivå det er i rommet.

Hvis trafikklyset lyser grønt, er lydnivået akseptabelt. Lyser det gult, nærmer det seg grensen som er fastsatt for støy i barnehagen. Lyser det rødt, er støynivået høyere enn den fastsatte grensen, og det er på tide å dempe støyen.

Om du ønsker å kjøpe Lydia, gå til hlf-butikken.

HLF har laget en brosjyre og plakater med tanke på å dempe skadelig støy og bidra til å skape en god barnehage/SFO for barn og en god arbeidsplass for ansatte. Bestill materiell her.

Lydmåleren Lydia finnes med og uten minne

101119_Lydia produktbild högupplöst

Lydia U (uten minne) kan kobles til en datamaskin og vise lydnivået der og da. Lydia X (med minne) kan i tillegg til å måle øyeblikksnivået lagre lydmålingene. Noen av fordelene med denne lydmåleren er:

 • Viser lydstyrken med lys og er like enkel i bruk som Lydia U (uten minne)
 • Måler lydnivået og lagrer dataene automatisk.
 • Med SoundReport-programmet kan man sette ønskede tidskriterier og sammenligne data.
 • Systematisk kartlegging av lydnivået over tid.
 • Analysering.
 • Utskrift og dokumentasjon.
 • Enkel montering.

Dette gjør det mulig å se hvilke dager og tidspunkt som er mest kritiske i forbindelse med høy lyd. Hvis man setter inn tiltak for å dempe støyen kan man måle endringene og se hvor mye tiltakene har hjulpet.

Lydia med minne gjør det mulig å dokumentere dersom lydnivået er for høyt. Dette gjelder også ovenfor arbeidsgivere i forhold til arbeidsmiljøbestemmelsene.

Brukerveiledning for Lydia

Kom i gang med Lydia X

Skriv ut