Samhandling

For å få et godt lydmiljø er det viktig å være bevisst når man kommuniserer, og de voksne må gå foran som gode eksempler. Det er viktig å sørge for gode samtalerutiner og stemmebruk. Hvis du ønsker kontakt med en person, ikke rop, men gå bort til ham/henne, få øyenkontakt og prat.

Kommunikasjonsstrategier

 • Snakk direkte mot barna
 • Plassering av barna
 • Den voksnes plassering i rommet
 • Gå bort til barna for å gi beskjeder – ikke rop!
 • Visuell støtte (bilder, film, fysiske eksempler, tegn for tale…)
 • Del opp i mindre grupper
 • Lukk dørene mellom rom

Bevisstgjøring

 • Sett av tid på dag (eller et rom) til stillhet
 • Ha jevnlige møter med lyd og støydemping som tema
 • Inkluder barna!
 • Der det er flere personer i et rom blir det mer støy og man må konsentrere seg mer for å lytte avslappet

Nyttige lenker om akustikk og hørsel i barnehagen

Skriv ut