Samhandling

For å få et godt lydmiljø er det viktig å være bevisst når man kommuniserer, og de voksne må gå foran som gode eksempler. Det er viktig å sørge for gode samtalerutiner og stemmebruk. Hvis du ønsker kontakt med en person, ikke rop, men gå bort til ham/henne, få øyenkontakt og prat.

Skriv ut