Når vi får et hørselshemmet barn

Når et hørselshemmet barn begynner i barnehagen trenger det tilrettelegging. Hvilke tiltak som bør foretas er avhengig av flere faktorer. Men generelt kan vi si at et miljø som er tilrettelagt for hørselshemmede også er bra for de hørende.

Les mer om småbarn og hørsel på Statped.no

Utdanningsdirektoratets sine sider kan du lese mer om tilrettelegging for barn med hørselsutfordringer. Barn med spesielle utfordringer kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp.

Statped sine sider får du mer informasjon om barn med nedsatt hørsel og tilrettelegging før skolestart. Statped har også et strakstilbud for foreldre til små barn med nyoppdaget hørselstap.

Foreldre- og barnutvalget i HLF jobber for å bedre rettighetene til hørselshemmede barn og deres foresatte. De har laget en brosjyre – «Har du et barn med nedsatt hørsel? Du er ikke alene!» – med nyttig informasjon.

Se filmene under «Fra baby til barnehagebarn til elev», to filmer om rettigheter i praksis.  Se også nyere filmer fra Statped her

Skriv ut